Most Religious Families in Uzbekistan

Protestant

NameAdherantsSample SizeOverall RankPrevalency
Kim23.837 %17220/
Kan20 %2023/
Ten19.231 %2626/
Tsoy18.605 %4327/
Li10 %5036/
Pak7.273 %5540/
Ivanova4.762 %2141/
Ivanov4.348 %2342/

Catholic

NameAdherantsSample SizeOverall RankPrevalency
Pak7.273 %5521/
Tsoy6.977 %4322/
Kan5 %2023/
Ten3.846 %2624/
Kim3.488 %17225/
Li2 %5026/

Orthodox

NameAdherantsSample SizeOverall RankPrevalency
Kuznetsov100 %161/
Shevchenko100 %151/
Ivanov95.652 %23172/
Ivanova95.238 %21173/
Li88 %50183/
Pak85.455 %55188/
Ten76.923 %26198/
Kan75 %20199/
Tsoy74.419 %43213/
Kim72.674 %172215/

Muslim

NameAdherantsSample SizeOverall RankPrevalency
Abdullaev100 %1571/
Abdullaeva100 %361/
Abdullayev100 %311/
Abdurakhmanov100 %371/
Achilov100 %201/
Adilov100 %171/
Ahmedov100 %241/
Akbarov100 %371/
Akhmedov100 %1271/
Akhmedova100 %241/
Akramov100 %351/
Aliev100 %611/
Alieva100 %171/
Alimov100 %641/
Alimova100 %181/
Aminov100 %251/
Aripov100 %171/
Ashurov100 %301/
Askarov100 %201/
Axmedov100 %161/
Azimov100 %671/
Azizov100 %401/
Babaev100 %211/
Baratov100 %151/
Bazarov100 %151/
Bek100 %271/
Davronov100 %151/
Dzhabbarov100 %181/
Dzhalilov100 %211/
Dzhuraev100 %461/
Egamberdiev100 %151/
Ergashev100 %751/
Fayziev100 %281/
Fayzullaev100 %181/
Gafurov100 %421/
Gafurova100 %171/
Ganiev100 %381/
Gulyamov100 %301/
Hakimov100 %201/
Hasanov100 %161/
Ibragimov100 %1061/
Ibragimova100 %261/
Ikramov100 %161/
Irgashev100 %241/
Isakov100 %191/
Islamov100 %201/
Ismailov100 %771/
Ismailova100 %301/
Ismatov100 %151/
Ismoilov100 %311/
Israilov100 %151/
Kadirov100 %401/
Kadyrov100 %471/
Kadyrova100 %171/
Kalandarov100 %161/
Kamalov100 %241/
Kamilov100 %221/
Kamolov100 %181/
Karabaev100 %151/
Karimov100 %1521/
Karimova100 %411/
Kasimov100 %341/
Kasymov100 %231/
Kayumov100 %211/
Khakimov100 %421/
Khalikov100 %311/
Khalilov100 %251/
Khamidov100 %351/
Khamraev100 %221/
Khasanov100 %541/
Khasanova100 %261/
Khaydarov100 %351/
Khodzhaev100 %201/
Khodzhaeva100 %171/
Kholmatov100 %271/
Khusanov100 %181/
Kodirov100 %251/
Komilov100 %281/
Kosimov100 %151/
Kuchkarov100 %211/
Kurbanov100 %621/
Kurbanova100 %161/
Kurbonov100 %261/
Madaminov100 %171/
Mahmudov100 %181/
Makhkamov100 %161/
Makhmudov100 %501/
Makhmudova100 %171/
Maksudov100 %181/
Mamadaliev100 %181/
Mamatkulov100 %171/
Mamatov100 %261/
Mamedov100 %181/
Mansurov100 %251/
Masharipov100 %151/
Mavlyanov100 %191/
Maxmudov100 %231/
Mirzaev100 %641/
Muminov100 %351/
Muradov100 %241/
Muratov100 %201/
Murodov100 %201/
Musaev100 %301/
Nabiev100 %201/
Nazarov100 %471/
Nazarova100 %181/
Niyazov100 %191/
Nurmatov100 %301/
Olimov100 %171/
Oripov100 %181/
Pulatov100 %361/
Qodirov100 %191/
Radzhabov100 %251/
Rahimov100 %211/
Rakhimov100 %991/
Rakhimova100 %161/
Rakhmanov100 %361/
Rakhmatov100 %311/
Rakhmatullaev100 %161/
Rakhmonov100 %291/
Rashidov100 %331/
Rasulov100 %611/
Ravshanov100 %151/
Rustamov100 %611/
Ruziev100 %201/
Sabirov100 %391/
Sadikov100 %221/
Sadykov100 %251/
Safarov100 %411/
Saidov100 %711/
Saliev100 %271/
Salimov100 %221/
Salomov100 %171/
Sattarov100 %251/
Shakirov100 %211/
Shamsiev100 %171/
Sharipov100 %921/
Sharipova100 %211/
Shukurov100 %291/
Sobirov100 %301/
Soliev100 %171/
Suleymanov100 %271/
Sultanov100 %561/
Sultanova100 %161/
Sultonov100 %221/
Temirov100 %211/
Turaev100 %391/
Turdiev100 %181/
Turgunov100 %221/
Tursunov100 %791/
Tuychiev100 %171/
Umarov100 %1081/
Umarova100 %211/
Umurzakov100 %151/
Usmanov100 %761/
Usmanova100 %261/
Usmonov100 %341/
Yakubov100 %341/
Yuldashev100 %1261/
Yuldasheva100 %331/
Yunusov100 %431/
Yusupov100 %931/
Yusupova100 %251/
Zakirov100 %421/
Zhuraev100 %311/
Ziyaev100 %151/
Zokirov100 %171/